Hoe kan een behandeling er uit zien?

Tijdens uw eerste bezoek wordt een uitgebreide anamnese
afgenomen. De anamnese gaat over een groot aantal aspecten
die uw klachten hebben beïnvloed. Dit gaat over bijvoorbeeld wat
er is gebeurd toen u nog een klein kind was of bijvoorbeeld de
invloed van uw voedingspatroon op de klachten. Zo kunnen vele
aspecten aan bod komen die maken dat u niet meer energetisch
in balans bent. Daarna volgt er een uitgebreid onderzoek waarbij
de tong-, lichaams- en polsdiagnose wordt afgenomen.

Aansluitend volgt de behandeling. Hierbij worden in de regel een
paar naaldjes gebruikt. Soms zijn het er meer wanneer er een
formule wordt gebruikt. De vervolgbehandelingen beginnen ook
eerst weer met een kort vraaggesprek. Voor elke nieuwe
behandeling wordt opnieuw de pols gevoeld. Vanuit de conclusie
op de polsdiagnose wordt bepaald welke punten worden geprikt
op het lichaam. Elke behandeling wordt altijd aangepast aan de
toestand van dat moment.