Een oude geneeswijze

Acupunctuur is een zeer oude geneeswijze, die van oorsprong afkomstig is uit China. De eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 voor Christus. Ze geven al blijk van uitgebreide kennis over leven, ziekte en gezondheid. Volgens schattingen en op basis van boeken is acupunctuur al meer dan 5000 jaar oud. Acupunctuur is daarmee een van de oudste systemen van geneeskunde die heden nog in gebruik zijn.

Acupunctuur wordt over bijna heel de wereld uitgeoefend. In het oosten is de toepassing van acupunctuur wijdverbreid. In het moderne westen groeit het besef snel, dat acupunctuur stoelt op een waardevolle visie op het functioneren van het lichaam en de genezing van ziekten.

Acupunctuur is gebaseerd op het begrip energie. Energie die in de natuur zorgt voor o.a. plantengroei, het klimaat, de seizoenen, dag en nacht. In de mens zorgt het voor alle processen die hem tot een levend wezen maken: het kunnen zien en horen, denken en voelen, verteren van voedsel, de ademhaling en het kloppen van het hart, slapen en dromen, het kunnen uiten van emoties en het ontplooien van talenten. . kortom alles.

Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn al die vormen van energie in de mens en zijn omgeving, met elkaar in evenwicht. Ziekte evenwel is, simpel gezegd, een verstoring van deze natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan de acupunctuur uitkomst bieden.