PATIENTEN-ORGANISATIES

Er zijn diverse verenigingen actief waar u informatie kunt opvragen vanwege uw belangen omtrent uw behandeling bij de acupuncturist.

De NPVA (Nederlandse Patiënten Vereniging Acupunctuur) is opgericht door en voor patiënten die acupunctuur een warm hart toedragen. Op de website staat veel nuttige informatie ten aanzien van acupunctuur in Nederland.

Voor u als patiënt is het belangrijk te weten dat er een landelijke klachtencommissie over acupuncturisten is. Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling van de acupuncturist of is er een (financiele) onenigheid, dan kunt u zich wenden tot een van deze commissies. Er zijn diverse landelijk opererende organisaties. Hieronder vindt u een lijst van deze organisaties.

 • Nederlandse Patienten Vereniging Acupunctuur (NPVA)
 • Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB)
 • Zorgbelang Nederland
 • Nederlandse Federatie en Consumenten Belang
 • Infolijn Alternatieve Geneeswijzen

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

De WHO (World Healthorganization) heeft in 1979 een lijst samengesteld met indicaties die goed met acupunctuur behandeld kunnen worden. Hieronder ziet u een korte lijst ervan.

Voorbeelden van aandoeningen:

 • Allergieën
 • Huidklachten
 • Maag/darm klachten
 • Luchtwegklachten
 • Neus, oor en oogklachten
 • Mentale klachten
 • Depressiviteit
 • Slaapstoornissen
 • Burn-out
 • Pijnklachten
 • Neurologische klachten
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten